< terug naar homepage

Privacy statement

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bestelt u een product bij Sphaero Q dan vragen wij u om bepaalde gegevens met als doel; het communiceren over de bestelling, het product afleveren en de bestelling te administreren.

Gegevens die wij verwerken

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijf
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Ordernummer

Als u gebruik maakt van onze website, dan kunnen wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens verwerken. Deze gegevens zijn:

 • IP adres
 • Device type
 • Communicatievoorkeuren en instellingen

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met u
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van Sphaero Q of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Sphaero Q verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie.
 • Het afhandelen van bestellingen, het verwerken van financiële administratie en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van producten

Delen met derden

Sphaero Q deelt uw persoonsgegevens met derden met bijbehorende redenen.

 • Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken
 • Voor bedrijfseconomische doeleinden (financiële administratie)
 • Sphaero Q gebruikt ook diensten van derde partijen die de rol vervullen van ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting voor de hosting van de website.
 • Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

Bewaartermijn

We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. Inactieve klantenaccounts worden na 7 jaar verwijderd.

Uw rechten

Wanneer u inzage wilt hebben in uw persoonsgegevens dan kunt u dat ons laten weten door een e-mail te sturen. Na verplichte controles, zodat wij zeker zijn dat wij de juiste persoon voor ons hebben, zullen wij deze gegevens met u delen.

Beveiliging

Wij passen beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

Vragen

Heeft u vragen, is er iets niet helemaal duidelijk? Laat het ons weten. U kunt ons bereiken via info@sphaero-q.com.

 

< terug naar homepage